MENU
Ang Konsulado Heneral ng Pilipinas sa İstanbul ay taos-pusong bumabati sa sambayanang Pilipino sa lahat ng dako ng daigdig ng isang ''Maligayang Araw ng Kalayaan, Pilipinas!''
 
Bilang pag-alala sa napakahalagang araw na ito sa ating kasaysayan, ipinagmamalaki naming hinahandog sa lahat ang isang pagtatanghal na inihanda ng Pasuguan ng Pilipinas sa Ankara: